Koncert ve Skorkovském kostele

03.10.2017 14:06

TJ Rekreant ve spolupráci s obcí Skorkov pořádá u příležitosti svého výročí 30 let od vzniku a výročí obce Skorkov 685 let, Podbrah 240 let

a Otradovic 470 let od první zmínky, koncert v kostele ve Skorkově dne 6.10.2017 od 19:00 hodin. Vystoupí Československý komorní orchestr. Vstupenky budou k dispozici přímo v kostele před konáním akce, vstupné dobrovolné.

Zpět