Pozvánka na VALNOU HROMADU v sobotu 29.5. 2021 od 15:30 hodin v klubovně na hřišti

18.05.2021 09:16

P O Z V Á N K A

 

Výkonný výbor TJ REKREANT Skorkov 1987 z.s. zve všechny členy na

 

V A L N O U   H R O M A D U,

která se uskuteční sobotu 29.5. 2021  od 15:30 hodin v klubovně na hřišti.

 

Návrh programu:

1) zahájení jednání VH, volba předsedajícího VH, určení zapisovatele a ověřovatele                                     

2) informace o likvidaci původního TJ Rekreant Skorkov

3) návrh stanovení členských příspěvků

4) diskuse členů TJ

  • realizace projektu malí rekreanti
  • turnaje a akce pořádané v letošním roce
  • informace k uzavřeným nebo připravovaným smlouvám (Stavokomplet VaK, Semecký závlaha kurtů, pronájem pozemků od obce, pojištění majetku)

5) volby orgánů spolku (předseda, výkonný výbor, kontrolní komise)

6) usnesení a závěr

 

                                                                                                   Honza Vaněček

                                                                                                         předseda  

 

Zpět