Pozvánka na VALNOU HROMADU v sobotu 1.6. 2019 od 18:30 hodin

30.04.2019 12:22

P O Z V Á N K A

 

Výkonný výbor TJ REKREANT Skorkov zve všechny členy naší tělovýchovné jednoty na

 

V A L N O U   H R O M A D U,

 

která se uskuteční sobotu 1.6. 2019  od 18:30 hodin v klubovně na hřišti.

Návrh programu: 1) zahájení jednání VH, volba předsedajícího VH, určení zapisovatele a                        

                                 ověřovatele zápisu

                             2) schválení jednacího a volebního řádu VH           

                             3) zpráva o činnosti za rok 2018

                             4) zpráva o hospodaření za rok 2018

                             5) zpráva kontrolní komise

                             6) diskuse členů TJ

                             7) volby  - předsedy, výkonného výboru a kontrolní komise TJ

                             8) usnesení a závěr

 

                                                                                                   Honza Vaněček

                                                                                                         předseda  

 

Zpět