Pozvánka na valnou hromadu v sobotu 17.9.2016 od 14:30 hodin

19.08.2016 09:05

P O Z V Á N K A

 

Výkonný výbor TJ REKREANT Skorkov zve všechny členy naší tělovýchovné jednoty na

 

V A L N O U   H R O M A D U,

 

která se uskuteční sobotu 17.9.2016  od 14:30 hodin v klubovně na hřišti.

Návrh programu: 1) zahájení jednání VH, volba předsedajícího VH, určení zapisovatele a                        

                                 ověřovatele zápisu

                             2) schválení jednacího a volebního řádu VH           

                             3) zpráva o činnosti za rok 2015

                             4) zpráva o hospodaření za rok 2015

                             5) zpráva kontrolní komise

                             6) zhodnocení akcí v roce 2016

                             7) diskuse členů TJ

                             8) schválení výše a splatnosti členských příspěvků    

                             9) volby  - předsedy, výkonného výboru a kontrolní komise TJ

                           10) usnesení a závěr

 

                                                                                                   Honza Vaněček

                                                                                                         předseda

Zpět