Pozvánka na valnou hromadu v sobotu 20.5.2017 od 18:00 hodin

20.05.2017 18:00

 

Výkonný výbor TJ REKREANT Skorkov zve všechny členy naší tělovýchovné jednoty na

V A L N O U   H R O M A D U,

která se uskuteční sobotu 20.5. 2017  od 18:00 hodin v klubovně na hřišti.

Návrh programu:

1) zahájení jednání VH, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2) zpráva o činnosti za rok 2016

3) zpráva o hospodaření za rok 2016

4) zpráva kontrolní komise

5) aktivity v roce 2017 - diskuse členů TJ

6) usnesení a závěr

 

Honza Vaněček, předseda

 
 
Zpět