Pozvánka na valnou hromadu v sobotu 27.6. 2020 od 18:30 hodin

20.05.2020 17:05

Výkonný výbor TJ REKREANT Skorkov zve všechny členy naší tělovýchovné jednoty na valnou hromadu,která se uskuteční sobotu 27.6. 2020  od 18:30 hodin v klubovně na hřišti.

Návrh programu:  1) zahájení jednání VH, volba předsedajícího VH, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu                                     

                          2) zpráva o činnosti za rok 2019

                          3) zpráva o hospodaření za rok 2019

                          4) zpráva kontrolní komise

                          5) diskuse členů TJ

  • návrh na zvýšení členských příspěvků
  • finanční zdroje a stabilita našeho spolku
  • realizace projektu malí rekreanti
  • pořádání turnajů – potřeba pomoci více členů

                             6) usnesení a závěr

 

                                                                                                   Honza Vaněček

                                                                                                         předseda  

 

Zpět