Pozvánka na výroční členskou schůzi 14.9.2013 v 18 hodin

04.09.2013 16:18

P O Z V Á N K A

 

Výbor TJ REKREANT Skorkov zve všechny členy naší tělovýchovné jednoty na

 

výroční členskou schůzi

 

která se uskuteční sobotu 14.9.2013  od 18 hodin v klubovně na hřišti.

Návrh programu: 1) zahájení, určení zapisovatele, volba komisí

                             2) zpráva o činnosti za rok 2012

                             3) zpráva o hospodaření za rok 2012

                             4) zhodnocení akcí v roce 2013

                             5) návrh nových stanov TJ REKREANT Skorkov                           

                             6) různé – volná diskuse

                             7) volby výboru TJ

                             8) usnesení a závěr

 

PS: Zdenda Hájek bude vybírat příspěvky, tak hezky vyklepejte doma prasátko.

PSPS: po ukončení schůze se podává vepřová kýta z pece

PSPSPS: prosím naše hospodyňky o upečení sladkého zákusku J

 

                                                                                                   Honza Vaněček

                                                                                                         předseda   

Zpět