Pozvánka na výroční členskou schůzi na 17.10. od 15 hodin

17.10.2015 15:00

Ahojky rekreanti,

 

v sobotu 17.října = to je tato sobota, máme ukončení sezony a výroční schůzi. Začínáme v 15 hodin na hřišti, pokud to půjde tak "sportujeme", od 16 hodin bude hod sudem a v 17 hodin by začala výročka

 

 

P O Z V Á N K A

Výbor TJ REKREANT Skorkov zve všechny členy naší tělovýchovné jednoty na

 

výroční členskou schůzi

 

která se uskuteční sobotu 17.10.2015  od 17 hodin v klubovně na hřišti.

Návrh programu: 1) zahájení, určení zapisovatele, volba komisí

                             2) zpráva o činnosti za rok 2015

                             3) zpráva o hospodaření za rok 2015

                             4) zhodnocení akcí v roce 2015

                             5) nové stanovy TJ REKREANT Skorkov - schválení                      

                             6) různé – volná diskuse

                             7) volby výboru TJ

                             8) usnesení a závěr

 

 

PS: po ukončení schůze se podává vepřová kýta z pece

PSPS: prosím naše hospodyňky o upečení sladkého zákusku J

 

                                                                                                   Honza Vaněček

                                                                                                         předseda  

 

Zpět