Rozpočet TJ REKREANT na rok 2016

04.05.2016 12:17

Rozpočet TJ REKREANT

na rok 2016

 

 

 

P Ř Í J M Y

 

 

členské příspěvky........................................................................ 12.000,-

pronájem kurtů 100 Kč/hod...........................................................3.000,-

pronájmy klubovny, pece, areálu……………………………...….4.000,-

turnaje-startovné..........................................................................20.000,-

příspěvek Obec Skorkov..............................................................13.000-

reklamní plnění ZP MV ČR (ZP 211)……………………………5.000,-

sponzorské dary.............................................................................5.000,-

zůstatek 2015...............................................................................67.700,-

CELKEM..................................................................................129.700,-Kč

 

 

V Ý D A J E

 

 

elektřina..........................................................................................10.000,-

stočné................................................................................................2.500,-

pojistka.............................................................................................4.100,-

televizní poplatek.............................................................................1.600,-

míče,sítě,vápno.................................................................................2.000,-

ahoj prázdniny…………………......................................................6.000,-

turnaje ceny …...............................................................................10.000,-

turnaje režie (míče, trička a podobně)……………………………..6.000,-

antuka……………………………………………………………..11.500,-

údržba areálu..................................................................................20.000,-

rezervní fond..................................................................................56.000,-

CELKEM.....................................................................................129.700,- Kč

 

 

 

Schváleno výborem TJ Rekreant dne 29. dubna  2016

Zpět