Žádost o stanovisko člena TJ Rekreant Skorkov v likvidaci

31.03.2021 11:44

Ahoj rekreanti,

zdravím vás všechny v této nelehké covidové době a protože se nemůžeme nyní osobně setkat tak vám píšu tento dopis.

V říjnu 2020 jsem zjistil, že Městský soud v Praze rozhodnul svým „usnesením“ o zrušení našeho TJ Rekreant Skorkov. Byl to pro mne šok, svolal jsem výbor a začali jsme okamžitě vzniklou situaci řešit. Důvody zrušení byly čistě administrativní a byrokratické, spočívaly zejména v nedoručení nových stanov a zápisů z valných hromad na rejstříkový soud (tyto povinnosti nám ukládá nový Občanský zákoník). Bohužel nebylo možné z důvodu „covidových opatření“ navštívit soud, nahlédnout do spisu, sejít se se soudkyní a doplnit požadované listiny i když je samozřejmě všechny máme. Konzultovali jsme situaci s několika právníky, jak usnesení soudu zrušit a vrátit dění do normálu. Po zjištění všech skutečností jsme se jako výbor nakonec rozhodli pro řešení, že necháme likvidaci proběhnout a založíme nový „rekreant“. Takže jsme nastudovali příslušné paragrafy Občanského zákoníku a v sobotu 6.listopadu 2020 jsme de facto ve stejném složení výkonného výboru a kontrolní komise založili nový spolek s názvem

„TJ Rekreant Skorkov 1987 z.s.“,

který jsme nechali zapsat do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze. Soud podání vyhověl, a tak od 14.ledna 2021 existuje „nový rekreant“ se stejnými stanovami, výborem a kontrolní komisí, změnil se pouze název s datumem založení původního rekreantu.

Současně probíhala komunikace s likvidátorem, určeným soudem, panem Nožičkou, se kterým jsme se velmi rozumně dohodnuli na doložení všech požadovaných dokladů: smlouvy, účetnictví, seznam členů atd. Nakonec jsme se společně s Renatou Hubertovou a panem likvidátorem sešli, předali požadované dokumenty a on nám vysvětlil, jak bude likvidace probíhat. Výsledek všech těchto jednání a učiněných rozhodnutí je nyní předložen vám všem členům původního „TJ Rekreant Skorkov“ k vyjádření, a to v písemné formě. Nemůžeme totiž z důvodu opatření vyhlášených Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví svolat řádnou Valnou hromadu, kde bychom vše projednali, a tak ji nahrazujeme touto korespondenční formou. Likvidací původního „rekreantu“ a převodem veškerého majetku a finančních prostředků na „nový rekreant“ o nic nepřicházíme.

 Prosím tedy o vyplnění přiloženého „Stanoviska člena TJ Rekreant Skorkov v likvidaci“ a zaslání zpět co možná nejdříve poštou na mojí adresu:

Jan Vaněček, Skorkov 039E, 294 74 a nebo o normální vhození do schránky u mně na chatě.

Pokud chcete cokoliv vysvětlit, tak mi napište do emailu tjrekreant@email.cz nebo zavolejte na mobil 725 826 525 nebo se stavte na chatě. Všechny dokumenty jsou nahrané na našem webu www.tjrekreant.cz ve složce „novinky“.

Děkuji všem za pochopení a těším se na setkání na Valné hromadě 29.května odpoledne.

Honza Vaněček

 

Souhlas členů VH.doc (122 kB)
Usnesení soudu.pdf (864,2 kB)
vypis-1106768.pdf (54,2 kB)
Zápis z ustavující schůze spolku TJ Rekreant Skorkov 1987.pdf (64,8 kB)

 

Zpět