Změna termínu VALNÁ HROMADA na 2.6. v 17:30

11.05.2018 15:30

Výkonný výbor TJ REKREANT Skorkov zve všechny členy naší tělovýchovné jednoty na

 

V A L N O U   H R O M A D U,

 

která se uskuteční v sobotu 2.6. 2018  od 17:30 hodin v klubovně na hřišti.

 

Návrh programu: 1) zahájení jednání VH, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

                             2) zpráva o činnosti TJ za rok 2017

                             3) zpráva o hospodaření TJ za rok 2017

                             4) zpráva kontrolní komise za rok 2017

                             5) aktivity v roce 2018 - diskuse členů TJ

                             6) usnesení a závěr

 

                                                                                                   Honza Vaněček

                                                                                                         předseda  

Zpět