Pronájem areálu, klubovny a pece

Pravidla pronájmu pece, klubovny a celého areálu

  1. Pec  se zapůjčuje za částku 200 Kč, rezervace týden dopředu, předává a přebírá člen výboru, vždy řádně vyčištěnou a s kompletním  příslušenstvím,  o zápůjčce provede zápis do sešitu, který je  stabilně uložen v klubovně.
  2. Klubovna se zapůjčuje členům TJ REKREANT na základě žádosti, která bude projednána na výborové schůzi. Poplatek  za  pronájem klubovny je 500,- Kč. Při zapůjčení  provede člen výboru se  zapůjčitelem  INVENTURU  zařízení  = zápis do sešitu který je stabilně uložen  v klubovně,  a stejně tak při předání  klubovny. Co bude rozbité nebo poškozené zaplatí zapůjčitel při předání klubovny. V případě poškození  zařízení nebo  příslušenství  klubovny  ve  větším  rozsahu bude  projednána škoda a její úhrada na výborové schůzi za přítomnosti zapůjčitele.
  3. Klubovna se  zapůjčuje  nečlenům TJ REKREANT na soukromé akce  na základě  žádosti, která bude projednána  na výborové  schůzi.  Poplatek  za  pronájem klubovny je  1.000,- Kč. Při zapůjčeni provede člen výboru se zapůjčitelem INVERTURU zařízeni  =  zápis do sešitu který je stabilně uložen  v klubovně, a stejně tak při vracení. Co bude rozbité nebo poškozené zaplatí zapůjčitel při předání klubovny.  V případě poškození  zařízeni  nebo příslušenství klubovny ve větším rozsahu bude projednána škoda a její úhrda na výborové schůzi za přítomnosti zapůjčitele.
  4. Celý areál se zapůjčuje za částku 1 000,- Kč = nájem klubovny + sazba 200 Kč za hodinu kurtu, nebo varianta + 1 000,- Kč za kurty bez rozdílu délky užívání.
  5. Celý areál VČETNĚ obsluhy zajištěné členy TJ REKREANT  je sazba stejná jako v bodě 4. + 1000,- Kč za práci obsluhy. 

 

Schváleno výborem TJ REKREANT Skorkov 29.4.2016