Členské příspěvky, brigády, cena za pronájem kurtu v roce 2022

Mládež do 15 let

Dospělý

Nečleni


Členský příspěvek

Sezóna 

50 Kč

Kurty 

Roční poplatek za využívání kurtů

100 Kč

Členský příspěvek

Sezóna 

100 Kč

Kurty 

Roční poplatek za využívání kurtů

500 Kč

Pronájem klubovny

500 Kč

za den

Kurty

Sezóna

1500 Kč

Kurt

1 hodina

150 Kč

Pronájem klubovny

1000 Kč

za den

+ odpracovat 5 hodin brigády do konce května

+ odpracovat 5 hodin brigády do konce května 

 Organizační podmínky

• Členské příspěvky uhraďte v hotovosti nejpozději do valné hromady u pokladníka (Hájek Zdeněk).
• Nepoužívejte nepokropené kurty !
• Je nutné chovat se ke kurtům ohleduplně. Zašlapávat po sobě díry a na konci hry kurt po sobě znovu pokropit a zamést sítí.

Pravidla pronájmu pece, klubovny a celého areálu

  1. Pec se zapůjčuje za částku 200 Kč, rezervace týden dopředu, předává a přebírá člen výboru, vždy řádně vyčištěnou a s kompletním příslušenstvím, o zápůjčce provede zápis do sešitu, který je stabilně uložen v klubovně.
  2. Klubovna se zapůjčuje členům TJ REKREANT na základě žádosti, která bude projednána na výborové schůzi. Poplatek za pronájem klubovny je 500,- Kč. Při zapůjčení provede člen výboru se zapůjčitelem INVENTURU zařízení = zápis do sešitu který je stabilně uložen v klubovně, a stejně tak při předání klubovny. Co bude rozbité nebo poškozené zaplatí zapůjčitel při předání klubovny. V případě poškození zařízení nebo příslušenství klubovny ve větším rozsahu bude projednána škoda a její úhrada na výborové schůzi za přítomnosti zapůjčitele.
  3. Klubovna se zapůjčuje nečlenům TJ REKREANT na soukromé akce na základě žádosti, která bude projednána na výborové schůzi. Poplatek za pronájem klubovny je 1.000,- Kč. Při zapůjčeni provede člen výboru se zapůjčitelem INVERTURU zařízeni = zápis do sešitu který je stabilně uložen v klubovně, a stejně tak při vracení. Co bude rozbité nebo poškozené zaplatí zapůjčitel při předání klubovny. V případě poškození zařízeni nebo příslušenství klubovny ve větším rozsahu bude projednána škoda a její úhrda na výborové schůzi za přítomnosti zapůjčitele.
  4. Celý areál se zapůjčuje za částku 1 000,- Kč = nájem klubovny + sazba 200 Kč za hodinu kurtu, nebo varianta + 1 000,- Kč za kurty bez rozdílu délky užívání.
  5. Celý areál VČETNĚ obsluhy zajištěné členy TJ REKREANT je sazba stejná jako v bodě 4. + 1000,- Kč za práci obsluhy.

Schváleno výborem TJ REKREANT Skorkov 29.4.2016

TJ Rekreant 1987
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!